מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

ביטול הזמנות

יש באפשרותכם לבקש את ביטול הזמנתכם תוך __ שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות ___________ (להלן: "מועד ביטול ההזמנה"). כל בקשה שתתקבל לאחר המועד האמור לא תתקבל אלא אם כן טרם החל תהליך האריזה והמשלוח.

במקרים בו מבוקש משלוח מהיר, מועד ביטול ההזמנה יהיה עד שעה אחת ממועד ביצוע ההזמנה.

מדיניות החזרת מוצרים

באופן כללי הנכם זכאים להחזיר מוצרים שהזמנתם בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, וכפי שיתוקנו מעת לעת (או כל דבר חקיקה שיבוא במקומם או בנוסף להם).

ניתן לעיין בחוקים ובתקנות הרלוונטיים בקישורים הבאים (אם הקישורים אינם עובדים אנא חפשו את דברי החקיקה לעיל באמצעות מנוע חיפוש):

__________________________.

__________________________.

אם אינכם מרוצים מהמוצר שסופק לכם, אתם רשאים להחזירו אלינו תוך 30 ימים מעת שנמסר לכם תמורת החזר כספי ובכפוף לתנאים הבאים:

  1. המוצר באריזתו המקורית.
  2. לא נעשה שימוש במוצר והוא אינו פגום.
  3. לא מדובר במוצר שאין להחזירו על פי דין.

אם המוצר סופק לכם כשהוא פגום או במקרה שסופק לכם מוצר שונה מזה שהוזמן, אנו נישא בעלויות המשלוח להחזרת המוצר.

תשומת לבכם, כי על פי הוראות הדין, צרכן שהוא צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה שבוצעה מרחוק עד ל-4 חודשים מיום קבלת המוצר ובתנאים הקבועים בהוראות הדין.

על פי דין ניתן לבטל עסקה שנעשתה מרחוק (דרך האתר) בהודעה בעל פה (למעט לגבי עסקאות שנקבע אחרת), פקס, דוא"ל ודואר רשום ובאתר שלנו. יחד עם זאת בכדי לטפל באופן יעיל בבקשה להחזרת מוצר, אנו ממליצים לפתוח בקשה להחזרת מוצר במקום המיועד לכך באתר.

בקשה להחזרת מוצר (המוגשת בכל אחת מהדרכים לעיל), תכלול את הפרטים הבאים:

  • עותק של דף המשלוח או מספר ההזמנה שלכם.
  • אסמכתא לביצוע התשלום.
  • הסיבה להחזר המוצר.

ניתן להחזיר את המוצר בדרכים הבאות:

  1. באופן פיזי בחנות שכתובתה
  2. בדואר רשום / דואר שליחים. במקרה זה אנא וודאו כי המוצא ארוז כהלכה בצורה מוגנת ובטוחה כדי למנוע פגיעה במהלך המשלוח.

עגלת קניות

עמודים you

אין מוצרים בעגלת הקניות.